Emotional Freedom Techniques (Técnica de Liberación Emocional). Coneixement i aprenentatge d’aquesta tècnica terapèutica que ens permetrà alliberar bloquejos energètics a la nostra vida quotidiana. A càrrec de Yolanda Farrais, terapeuta i monitora de desenvolupament...